De Sportspullenbank Nederland geeft sportkleding en -materialen een tweede leven.

Waarom?

“Sporten is zoveel meer dan dat uurtje bewegen op de vereniging. Het is meedoen met de samenleving, ergens bij horen, je fit en vrolijk voelen en natuurlijk fysiek in goede conditie blijven. Dan kan bij een vereniging, maar dat kan ook in de wijk, op het plein. Dan heb je wel sportspullen nodig. En daar zit nu net de uitdaging voor veel meer mensen dan we denken. En het gebrek aan sportspullen mag toch geen belemmering zijn om te kunnen sporten en dus om op deze manier mee te kunnen doen in de maatschappij? Bewegen en meedoen moet toch mogelijk zijn voor iedereen

Wij zijn de Sportspullenbank Nederland” en wij nemen een belemmering weg door sportspullen in te zamelen en uit te geven aan wie ze zelf niet aan kan schaffen. 

De Sportspullenbank Nederland zamelt tweedehands sportkleding en -materialen in en  stelt deze beschikbaar via maatschappelijke organisaties aan mensen die te weinig geld hebben om zelf spullen te kopen. Door bestaande en beschikbare spullen op deze manier te hergebruiken dragen we bovendien bij aan een duurzame economie.


Met wie?

Op dit moment is de Sportspullenbank Nederland alleen gevestigd in Rotterdam. Hier is onze loods, hier in de regio staan de meeste inzamelbakken en hier doen we de meeste van onze uitgiftes. Wel zijn er pilots om in andere gemeentes in de regio inzamelbakken te plaatsen en uitgiftes te verzorgen, om zo ook in deze gebieden sporten toegankelijk te maken voor iedereen. Daarnaast zijn we in gesprek met andere steden om daar vestigingen van de Sportspullenbank te openen. Zo groeien we gestaag door!  

Wij zijn altijd op zoek naar samenwerkingsorganisaties en -partners. Wat kunnen wij voor elkaar betekenen of hoe kun jij bijdragen?

  • Donateurs en samenwerkingsorganisaties: Ondersteun de Sportspullenbank met een donatie in de vorm van expertise, diensten of middelen.
  • Sportclubs: Doneer aan of zamel sportspullen in voor de Sportspullenbank en/of geef ze samen met ons uit aan sporters die het nodig hebben.
  • Partners (sociale dienstverleners): Organiseer je in de wijk sportevenementen en zijn deelnemers niet draagkrachtig genoeg om zelf sportspullen aan te schaffen? Klop dan bij de Sportspullenbank aan voor ondersteuning.
  • Lokale initiatieven: Werk met ons samen bij het opzetten van lokale dependances van de Sportspullenbank. Graag stellen we onze kennis en expertise ter beschikking en ondersteunen waar mogelijk bij het opzetten.


Voor wie?

Sportspullen kunnen worden aangevraagd via sportverenigingen of maatschappelijke organisaties. De uitgifte van sportspullen wordt verzorgd door de Sportspullenbank die met een speciale, door de gemeente Rotterdam beschikbaar gestelde elektrische bestelbus, de sportspullen brengt.  Zodoende is de Sportspullenbank laagdrempelig, verbindend en lokaal. Kortom “Door elkaar, voor elkaar”.  

Op aanvraag van (wijk)partners die sport- of beweegactiviteiten organiseren of mensen leiden naar sport- of beweegactiviteiten, komt de Sportspullenbank hiermee langs. Deze partners (bijvoorbeeld welzijnspartijen of sportverenigingen) staan in nauw contact met de doelgroep. Dus alle partijen die sport als middel hanteren in de volledige breedte, zoals de Harde Leerschool met rugby als middel, buurtvaders met bewoners uit de wijk, welzijnsorganisaties met straatsportteams, maar ook sportschoolverenigingen etc., kunnen een aanvraag doen bij de Sportspullenbank. Wij geven niet direct aan individuen binnen de doelgroep. 


Hoe inzamelen?

De Sportspullenbank zamelt momenteel op 25 locaties in Rotterdam en Ridderkerk middels inzamelcontainers sportspullen in, maar dat aantal groeit. Hier kunnen particulieren hun nog bruikbare spullen inleveren. Deze inzamelcontainers worden door vrijwilligers van de Sportspullenbank geleegd en gesorteerd. Daarnaast hebben verschillende bedrijven al partijen kleding en sportspullen gedoneerd, denk dan aan overgebleven partijen of uit de collectie gaande maar nog nieuwe kleding. Door bestaande en beschikbare spullen op deze manier te hergebruiken draagt de Sportspullenbank bovendien bij aan een duurzame economie.


Lokaal in heel Nederland

De Sportspullenbank Nederland is begonnen in Rotterdam. Er zijn er verschillende inzamelpunten in de stad ingericht.

Inmiddels werkt de Sportspullenbank zeer nauw samen met verschillende lokale partners (o.a. de Textielbank Nederland).  Uitgifte gebeurt middels afhalen en/of brengen.

Omdat de behoefte aan sportspullen ook buiten Rotterdam groot is, is er brede interesse in uitbreiding. We willen uiteindelijk de Sportspullenbank graag in andere steden in Nederland opstarten.

Wil je meer weten over de Sportspullenbank, klik dan hier.

Heb je interesse en/of ben je geïnteresseerd om mee te doen en te helpen of ondersteunen? Mail dan naar info@sportspullenbank.nl


Wie zijn wij?

Stichting Sportspullenbank Nederland

Bestuur
Erna Truijens voorzitter
Irma Kenter secretaris
Luc Beurskens penningmeester

Het bestuur werkt onbezoldigd.

Doel
Het inzamelen van gedoneerde (al of niet gebruikte) sportkleding en sportattributen (sportspullen) en het op aanvraag van sport- en/of maatschappelijke organisaties ter beschikking stellen daarvan, zodat de (financiële-) drempel bestaande uit het gebrek aan kleding die kinderen en volwassenen ervaren om te gaan sporten wordt weggenomen.

KVK: 81534124
RSIN: 86212898
BANKNUMMER: IBAN NL 71 TRIO 0320 1651 08